Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

Dagsorden


Der foreligger FORELØBIGE dagsorden i overensstemmelse med § 8, stk. 5 i gældende vedtægter:

 

Valg af dirigent og referent.

1. Bestyrelsens beretning.

2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

3. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

    3a. Bestyrelsen fremlægger forslag til programflade 2023-2024.

    3b. Medlemsforslag om stemmeindsamlere og stemmeoptælling.

    3c. Medlemsforslag om, at stemmesedler skal kunne gennemses.

4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent.

5. Valg

    5a. Valg af kasserer. Kasserer Lars Mott er på valg og kan ikke modtage genvalg.

    5b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlem André Schneider er på valg og modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Peter Topp Jensen er på valg og modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen er på valg og modtager genvalg.

    5c. Bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsessuppleant Palle Andersen er på valg og modtager genvalg. Bestyrelsessuppleant Steen Nicolaisen er på valg og modtager genvalg. 

    5d. Intern revisor Peter Pætau er på valg og modtager genvalg.

          Bestyrelsen foreslår PricewaterhouseCoopers som eksterne revisorer.

    5e. Revisorsuppleanter: Karl-Erik Christiansen er på valg og modtager genvalg. Der skal vælges 2 revisorsuppleanter.

6. Eventuelt.