Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

Generalforsamling 2018


Mød Glentens dygtige teknikere til generalforsamlingen

Før generalforsamlingen og i pausen, kan du møde Glentens dygtige teknikere. Har du spørgsmål til hvordan du får mest muligt ud af din trådløse forbindelse, hvordan du undgår pixelering på dit TV, eller andre spørgsmål til dit TV eller internet abonnement, så er vores teknikere glade for at kunne hjælpe dig.

 
Medlemmer af Glenten indkaldes herved til ordinær generalforsamling:
 
Torsdag d. 22. februar 2018 kl. 19.00
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C
Pro Musica Salen (Lokale K2)
 

1.   Bestyrelsesberetning

2.   Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

3.   Indkomne forslag:

      3a. Bestyrelsen fremlægger 2 forslag til programflade: 3-pakkestruktur og uændret programflade

      3b. Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer

      3c. Anders Jensen foreslår hurtigere internethastighed og mulighed for at vælge modem

      3d. Jesper Nielsen foreslår medlemskab af FDA

      3e. Jesper Nielsen forlanger at bestyrelsesmedlem Emil Pætau udtræder at bestyrelsen

4.   Behandling af budget og fastsættelse af kontingent

5.   Valg

      5a.   Formand Søren Skaarup er på valg og er villig til genvalg

      5b.   Bestyrelsesmedlemmer Mette Jørgensen og Thomas Szücs er på valg og begge villige til genvalg

      5c.   Bestyrelsessuppleant Danny Nissen er på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsessuppleant Emil Pætau er indtrådt i bestyrelsen i 2017

      5d.   Intern (kritisk) revisor Niels Gertsen er på valg og villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår PricewaterhouseCoopers som eksterne revisorer

      5e.   Revisorsuppleanter Karl-Erik Christiansen og Kaj Larsen er på valg. Karl-Erik Christiansen er villig til genvalg. Kaj Larsen ønsker ikke genvalg

6.   Eventuelt

 
HUSK AT TAGE SENESTE KVITTERING FOR BETALING AF KONTINGENT TIL GLENTEN MED, SÅ DU KAN REGISTRERES SOM STEMMEBERETTIGET MEDLEM PÅ GENERALFORSAMLINGEN. DER KAN KUN VÆRE 1 STEMMEBERETTIGET PER HUSSTAND.