Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

Generalforsamling 2019


 

Glenten INVITERER alle medlemmer til generalforsamling 

TORSDAG D. 21. FEBRUAR 2019 KL. 19.00 

 
OBS! Vær opmærksom på at vi i år afholder generalforsamlingen et nyt sted: 
Odin Havnepark - Konferencesal NEPTUN
Lumbyvej 17f
5000 Odense C
 
Parkering ved Odin Havnepark er gratis.
 
Offentlig transport

Ved brug af offentlig transport til Odin Havnepark fra Odense Banegård kan man vælge Bus 191 mod Bogense eller Bus 62 mod Lumby, som stopper ved Lisevej/Bogensevej - tæt ved Odin Havnepark.
Retur til Odense Banegård kan man vælge Bus 61 mod Højby eller Bus 140 mod Odense, som afgår fra Bogensevej/Næsbyvej - tæt ved Odin Havnepark.

 

Der kan forekomme ændringer foretaget af FynBus.
Tjek Rejseplanen.dk.

 

Ønsker du yderligere information omkring offentlig transportmuligheder, er du velkommen til at sende en mail til info@glentenodense.dk.
 

Tilmelding til generalforsamling

For at minimere ressourcespild og omkostninger til fx trykning og pakning af generalforsamlingsmateriale og lokaleleje mm. appellerer vi til, at du foretager tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding kan foretages her på siden, info@glentenodense.dk eller på tlf: 66144177 senest d. 15. februar 2019.

Du vil modtage en bekræftelse på din tilmelding til generalforsamlingen.

 

TILMELD

 

Let bespisning

Hvis du ønsker let bespisning i forbindelse med generalforsamlingen, skal du foretage tilmelding her på siden, info@glentenodense.dk eller på tlf: 66144177 senest d. 15. februar 2019. Du vil modtage en bekræftelse på din tilmelding sammen med information om parkering, tilkørselsforhold, og om muligheder for offentlig transport til/fra Odin Havnepark. Spisebilletter og generalforsamlingsmateriale udleveres ved registrering på generalforsamlingen.

 

Indkaldelse via e-mail

Medlemmer af Glenten, der har tilmeldt sig Glentens elektroniske nyhedsbrev, modtager en skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen via e-mail. Man kan tilmelde sig Glentens elektroniske nyhedsbrev på www.glenten.dk.

 


Dagsorden:

 

Der foreligger følgende dagsorden i overensstemmelse med § 8, stk. 5 i gældende vedtægter:

Valg af dirigent og referent. 

1.   Bestyrelsens beretning

2.   Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

3.   Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)

      3a. Bestyrelsen fremlægger forslag til programflade 2019-2020 - se her

      3b. Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af § 2 i vedtægterne - se her

      3c. Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af § 3 i vedtægterne - se her

      3d. Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af § 5 i vedtægterne - se her

      3e. Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af § 6 i vedtægterne - se her

      3f. Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af § 8 i vedtægterne - se her

      3g. Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af § 9 i vedtægterne - se her

      3h. Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af § 11 i vedtægterne - se her

      3i. Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af § 16 i vedtægterne - se her

      3j. Forslag om radio - se her

4.   Behandling af budget og fastsættelse af kontingent

      (Bemærk venligst, at der foreslås en kontingentstigning fra kr. 41,67,-./måned til kr. 45,83,-/måned.)

5.   Valg

      5a.   Kasserer Lars Mott er på valg og modtager genvalg.

      5b.   Bestyrelsesmedlemmer André Schneider, Flemming Nielsen og Emil Pætau er på valg. Alle modtager genvalg.

      5c.   Bestyrelsessuppleant Jørn Hansen er på valg og modtager ikke genvalg. Der skal vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

      5d.   Intern (kritisk) revisor Peter Pætau er på valg og modtager genvalg.

              Bestyrelsen foreslår PricewaterhouseCoopers som eksterne revisorer.

      5e.   Revisorsuppleant Karl-Erik Christiansen er på valg og modtager genvalg. Der skal vælges yderligere 1 revisorsuppleant.

6.   Eventuelt

 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vil blive gjort tilgængelige her på siden i løbet af uge 7.
 
MEDBRING SENESTE KVITTERING - ENTEN PÅ PAPIR ELLER ELEKTRONISK PÅ FX SMARTPHONE - FOR BETALING AF KONTINGENT TIL GLENTEN, SÅ DU KAN REGISTRERES SOM STEMMEBERETTIGET MEDLEM PÅ GENERALFORSAMLINGEN.
DER KAN KUN VÆRE 1 STEMMEBERETTIGET PER HUSSTAND.  
 

  

Mød Glentens dygtige medarbejdere 

Før generalforsamlingen og i pausen kan du møde Glentens dygtige teknikere. Har du spørgsmål til, hvordan du får mest muligt ud af din trådløse forbindelse, hvordan du undgår pixelering på dit TV, eller andre spørgsmål til dit TV eller internet abonnement, så er vores medarbejdere glade for at kunne hjælpe dig.