Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

Repræsentantskabsvalg


Nyvalgte Repræsentantskabsmedlemmer

 

Repræsentantskabsvalg 2018 er nu veloverstået, og Glenten kan præsentere et nyt Repræsentantskab, som er klar til at være med til at varetage Glentens interesser fra d. 1. december 2018 - d. 30. november 2022.
 
Nedenfor kan du se hvilke kandidater, der er valgt til de forskellige områder samt hvilke områder der er vakante. Bor du i et vakant område, og har lyst til få indflydelse på Glentens fremtidige retning, kan du rette henvendelse til info@glentenodense.dk.
 
Område Repræsentant
Albanigade

Thomas Magnussen

Bolbro

VAKANT

Bullerup

VAKANT

Centrum

Niels Kristian Hansen 

Aske Uhd Pennerup

Christiansgade område 1

Danny Nissen

Niels Gertsen

Christiansgade område 2 Maja Nygaard
Dalum VAKANT
Drewsensvej VAKANT
Ejbygade område 1 Simon Holland Flarup
Ejbygade område 2 VAKANT
Falen VAKANT
Filosofgangen Per Morgen
Fuglsang  Anni Rasmussen
Fyrreparken Leif Rasmussen
Gyldenløvesgade VAKANT
Harekæret VAKANT
H.C. Andersen VAKANT
Hinderuplund Frank Baaring Rasmussen
Hjallese område 1 VAKANT
Hjallese område 2 Mette Jørgensen
Thomas Szücs
Hjallese område 3 VAKANT
Hjallese område 4 Jørgen Andreasen
Hjallese område 5 Flemming Nielsen
Hunderup område 1 Leon Lau
Hunderup område 2 VAKANT
Hunderup område 3 Preben Andersen
Hunderup område 4 Karl-Erik Christiansen
Hunderup område 5 Leif Rasmussen
Kochsgade område 1

VAKANT

Kochsgade område 2

Peter Topp Jensen

Kochsgade område 3

Daniel Gorodowienko

Kochsgade område 4 VAKANT
Kochsgade område 5 André Schneider
Kochsgade område 6 Frede Olsen
Korsløkkevej Per Andenæs
Korsløkkevej 1 VAKANT
Korsløkkevej 2 VAKANT
Korsløkkevej 3 VAKANT
Kragsbjergvej VAKANT
Nordvest område 1 Jan Gregersen
Nordvest område 2 Birger Mortensen
Nordvest område 3 VAKANT
Nordvest område 4 Torben Høst
Nordvest område 5

Per Folden

Rødegårdsvej

VAKANT

Sdr. Boulevard

VAKANT

Schacksgade

VAKANT

Seden område 1

Peter K. R. Olsen

Seden område 2 VAKANT
Seden område 3 VAKANT
Seden område 4 Palle Andersen
Skibhusvej område 1 VAKANT
Skibhusvej område 2 Torben Skytte Hvass
Skibhusvej område 3 VAKANT
Skibhusvej område 4 Søren Heide
Skibhusvej område 5

Hans-Jørn Jessing

Kia Christensen

Skibhusvej område 6 Finn Risum
Skt Jørgensgade område 1 Christian Elleby Andersen
Skt Jørgensgade område 2 Knud Rye Andersen
Skt Jørgensgade område 3 Lars Mott
Skt. Klemens Jakob Laier
Skt. Knuds Gade 1

VAKANT

Skt. Knuds Gade 2

VAKANT

Skærbæk

Ulla-Pia Josefsen

Thuresensgade

VAKANT

Tjørnehave

VAKANT

Toftevej

Casper Gregorius

Torpegården VAKANT
Villestofte

VAKANT

Vollsmose

Steen Nicolaisen

 

 

Repræsentantskabet består også af udpegede repræsentanter fra de associerede foreninger:
 
Associeret forening Udpeget repræsentant
A70, Bolbro Ole Pedersen
Antenneforeningen Søparken Peder Christensen
Bellinge Antennelaug Erik Kjærgaard Sørensen
Fredensborg Søparks Antenneforening Poul Juul
Julagergård Antennelaug Erik Bethelsen
Lunde Antennelaug Hans Jørgen Larsen
Tommerup Station Antenneforening Kent Meistrup Hansen
Tune Kabelnet

Bernt Freiberg

Tage Lauritsen

Vindinge Antennelaug Ole Bendix
Østerbro Antenneforening Asger Siiger
Østparkens Antennelaug Per Nobel 
Åsumvejens Antenneforening Ole Hermansen

 


 

HVAD ER GLENTENS REPRÆSENTANTSKAB, OG HVAD LAVER DET?

Glentens nuværende Repræsentantskab består af 37 medlemmer, som er valgt i 2014. Repræsentantskabet arbejder konstruktivt som ambassadører for Glenten, og rådgiver Glentens bestyrelse i vigtige spørgsmål. Bestyrelsen skal forelægge alle vigtige sager for Repræsentantskabet.

Der er valg til Repræsentantskabet hvert fjerde år.

 

Gør din indflydelse gældende

Der var opstillingsfrist til Glentens repræsentantskabsvalg 2018 den 29. oktober 2018, kl. 12.00. Det er derfor ikke længere muligt at kandidere til Glentens repræsentantskabsvalg 2018. Næste repræsentantskabsvalg er i oktober/november 2022. 

 

Sådan forløb repræsentantskabsvalg 2018

Efter opstillingsfristens udløb den 29. oktober, sendtes der umiddelbart herefter information med mail eller pr. post til alle de medlemmer, der bor i et område med kampvalg – dvs. at der er flere opstillede kandidater, end der er behov for i det pågældende område. Der vil i dette brev/mail blive informeret om hvordan man afgiver sin stemme.

 

Stemmeperioden løb fra den 3. november kl. 12.00 – den 17. november kl. 12.00

 

Der var både mulighed for at brevstemme eller stemme elektronisk på www.glenten.dk/valg, eller ved personligt fremmøde på Glentens kontor på Vagtelvej 1 i åbningstiden. Hvert medlem fik tilsendt en individuel stemmekode til brug, for at stemme elektronisk via Glentens hjemmeside.

 

Tirsdag den 20. november fik de nyvalgte repræsentanter direkte besked om at de er valgt. Det nyvalgte Repræsentantskab tiltræder mandag, den 1. december 2018 og frem til d. 30. november 2022.

 

Valgresultatet offentliggøres på www.glenten.dk/valg, infokanal og nyhedsbrev.

Søndag den 30. november fratræder det nuværende Repræsentantskab.

 


 

OMRÅDERNE

Er du interesseret i at se hvilket område du hører under, og hvor mange repræsentanter, der er brug for i netop dit område - så klik på knappen nedenfor.

 

Områdeliste