Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

RepræsentantskabsvalgHvad er Glentens Repræsentantskab, og hvad laver det?

Glentens nuværende Repræsentantskab består af 37 medlemmer, som er valgt i 2014. Repræsentantskabet arbejder konstruktivt som ambassadører for Glenten, og rådgiver Glentens bestyrelse i vigtige spørgsmål. Bestyrelsen skal forelægge alle vigtige sager for Repræsentantskabet.

Der er valg til Repræsentantskabet hvert fjerde år.

 

Gør din indflydelse gældende - stil op til Glentens repræsentantskabsvalg 2018

Har du lyst til, at få direkte politisk indflydelse på, hvordan rammerne fastsættes for Glentens fortsatte gode udvikling, eller har du spændende idéer, som du brænder for at dele ud af, så stil op som kandidat ved Glentens repræsentantskabsvalg 2018. Bliver du valgt, får du indsigt og indflydelse på Glentens overordnede, politiske beslutninger. Du vil være med til at skabe vores profil og sikre, at medlemmerne får de bedst mulige tilbud.

 

Uanset om du er til gys, golf eller den grimme ælling fortalt af H.C. Andersen, så har Glenten en tv-kanal til dig - takket være et aktivt Repræsentantskab.

 

Sådan stiller du op til repræsentantskabsvalg 2018

Som aktivt medlem af Glenten, kan du stille op som kandidat til repræsentantskabsvalg 2018, og det er lige så nemt, som at tænde for fjernsynet.

Dit kandidatur til valget skal være meddelt senest d. 29. oktober 2018 kl. 12.00 på en af følgende måder:

 

  1. Skriv en mail til info@glentenodense.dk med oplysninger om navn, adresse og telefonnummer. Skriv ”Valg 2018” i emnefeltet
  2. Aflevér eller send slippen nederst på siden til Glenten, Vagtelvej 1, 5000 Odense C, så den er Glenten i hænde senest på ovennævnte tidspunkt.
  3. Kom på Glentens kontor i åbningstiden og udfyld en blanket, og medtag identifikation i form at kørekort eller sygesikringsbevis etc.

 

 

Sådan forløber repræsentantskabsvalg 2018

Efter opstillingsfristens udløb d. 29. oktober, sendes der umiddelbart herefter information med mail eller pr. post til alle de medlemmer, der bor i et område med kampvalg – dvs. at der er flere opstillede kandidater, end der er behov for i det pågældende område. Der vil i dette brev/mail blive informeret om hvordan man afgiver sin stemme.

 

Stemmeperioden løber fra d. 3. november kl. 12.00 – d. 17. november kl. 12.00

 

Der er både mulighed for at brevstemme eller stemme elektronisk på www.glenten.dk/valg, eller ved personligt fremmøde på Glentens kontor på Vagtelvej 1 i åbningstiden. Hvert medlem får tilsendt en individuel stemmekode til brug for at stemme elektronisk via Glentens hjemmeside.

 

Mandag, den 19. november får de nyvalgte repræsentanter direkte besked om at de er valgt. Det nyvalgte Repræsentantskab tiltræder mandag, den 1. december 2018 og frem til d. 30. november 2022.

 

Valgresultatet offentliggøres på www.glenten.dk/valg, infokanal og nyhedsbrev. Søndag d. 30. november fratræder det nuværende Repræsentantskab.

 


KANDIDATER TIL REPRÆSENTANTSKABET

Her kan du løbende følge med i hvilke kandidater, der stiller i de forskellige områder.

 

Område Navn Kampvalg
Albanigade

Thomas Magnussen

Centrum

Niels Kristian Hansen 

Aske Uhd Pennerup

 

Christiansgade område 1

Danny Nissen

Christian Inselmann Johannessen

Christiansgade område 2 Maja Nygaard
Filosofgangen Per Morgen
Fuglsang  Anni Rasmussen
Fyrreparken Bjarne Andersen
Leif Rasmussen
Hinderuplund Frank Baaring Rasmussen
Hjallese område 2 Mette Jørgensen
Thomas Szücs
Hjallese område 4 Jørgen Andreasen
Hjallese område 5 Flemming Nielsen
Hunderup område 1 Leon Lau
Hunderup område 4 Karl-Erik Christiansen
Hunderup område 5 Leif Rasmussen
Kochsgade område 2

Peter Topp Jensen

 
Kochsgade område 3

Michael Weiss

Daniel Gorodowienko

 X

Kochsgade område 6 Frede Olsen
Korsløkkevej Per Andenæs
Nordvest område 1 Jan Gregersen
Nordvest område 2 Birger Mortensen
Nordvest område 4 Torben Høst
Seden område 1

Anders Møller Duus
Carsten Stokholm
Ole Bendixen

Klaus Jespersen

X

Seden område 4 Palle Andersen
Skibhusvej område 2 Torben Skytte Hvass
Skibhusvej område 5 Hans-Jørn Jessing
Skibhusvej område 6 Finn Risum
Skt Jørgensgade område 1 Christian Elleby Andersen
Skt Jørgensgade område 2 Knud Rye Andersen
Skt Jørgensgade område 3 Lars Mott
Skt Klemens Jakob Laier
Toftevej

Casper Gregorius

Marx Bethelsen

X

Vollsmose

Steen Nicolaisen

 

 

 

 


 

OMRÅDERNE

Er du interesseret i at se hvilket område du hører under, og hvor mange repræsentanter, der er brug for i netop dit område - så klik på knappen nedenfor.

OBS! Alle opstillede kandidater får yderligere information fra Glenten.

OBS OBS! Alle medlemmer, som bor i et område med kampvalg (hvis flere kandidater stiller op, end der er behov for i det pågældende område), vil ligeledes få direkte besked om hvilket område de hører til, og hvordan der stemmes på det opstillede kandidater.

 

Områdeliste