Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

Generalforsamling 2021


GLENTEN INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Torsdag, den 30. september 2021, kl. 19.00

Odin Havnepark - Konferencesal NEPTUN

Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C.

 

TILMELD DIG
Glenten henstiller at medlemmer tilmelder sig generalforsamlingen på nedenstående link, hvis der f.eks. efterfølgende bliver behov for smitteopsporing. Men også for at minimere ressourcespild og omkostninger til f.eks. trykning og pakning af generalforsamlingsmateriale og lokaleleje mm. appelleres til, at der foretages tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding kan foretages via nedenstående link, info@glentenodense.dk eller på tlf.: 66 14 41 77 senest d. 24. september 2021.
 

 

 

COVID-19 TILTAG  
Vi beder om, at alle vores gæster overholder de COVID-19 restriktioner, der gælder den 30. september 2021. Sammen skal vi forhindre udbredelsen af CORONA-smitten, og har du symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme. Læs mere information om corona og Glentens generalforsamling her.

 
PARKERING OG OFFENTLIG TRANSPORT
Der er gode parkeringsmuligheder ved Odin Havnepark, og det er gratis at parkere. 
 

Ved brug af offentlig transport til Odin Havnepark fra Odense Banegård kan man vælge Bus 191 mod Bogense eller Bus 62 mod Lumby, som stopper ved Lisevej/Bogensevej - tæt ved Odin Havnepark. 

Retur til Odense Banegård kan man vælge Bus 61 mod Højby eller Bus 140 mod Odense, som afgår fra Bogensevej/Næsbyvej - tæt ved Odin Havnepark.   

OBS! Der kan forekomme ændringer foretaget af FynBus.

Tjek eventuelt Rejseplanen.dk - klik her.  SPØRGSMÅL 

I forbindelse med gentagende udsættelser af 2021-generalforsamlingen pga. Coronarestriktioner, kan der opstå nogle spørgsmål. Derfor er der samlet en række spørgsmål, sammen med svarene på dem. Det kan du se nedenfor.

Hvis du har spørgsmål om 2021-generalforsamlingen, kan det sendes til info@glentenodense.dk, hvorefter det vil blive besvaret. Herefter vil det (anonymt) blive vist i rækken af spørgsmål/svar nedenfor.

 

 

 

Har aftalen af 21. april 2021 om genåbning af Danmark betydning for afviklingen af Glentens generalforsamling 2021?

Ja, det har aftalen af 21. april 2021 om genåbning af Danmark: Det indendørs forsamlingsloft afskaffes ifølge planen den 1. august 2021. Det betyder, at Glentens generalforsamling først kan gennemføres efter denne dato, når det sædvanlige antal deltagere tages i betragtning.

Hold dig opdateret her på hjemmesiden, i Glentens nyhedsbrevet og på Glentens facebook-side.

 

HAR MYNDIGHEDERNES 2 PRESSEMØDER DEN 24/2-2021 BETYDNING FOR DEN PLANLAGTE GENERALFORSAMLING DEN 25/3-2021?

Ja. Alle de tiltag og restriktioner der ikke blev lempet på de 2 pressemøder 24/2-2021, forlænges til og med den 5. april 2021. Dermed kan den planlagte generalforsamling den 25/3-2021 ikke gennemføres. Der indkaldes senere til en ny generalforsamling. Hold dig orienteret her på hjemmesiden.

 

Hvorfor Udsætter glenten generalforsamlingen den 25. februar 2021? 

Glentens generalforsamling udsættes fordi gældende restriktionerne forbyder forsamlinger på over 5 på afholdelsestidspunktet – den 25. februar 2021.

 

Hvornår afholder glenten så ny generalforsamling?

Det gør Glenten den 30. september 2021, medmindre der kommer restriktioner, der forbyder forsamlinger på det tidspunkt.

Der tages forbehold for yderligere udsættelse af den nu planlagte generalforsamling den 30. september 2021, afhængig af coronasituationen og afhængig af de coronarestriktioner, der gælder på det tidspunkt.

 

Hvilken betydning har det, hvis vedtægternes regel om, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts måned, ikke kan overholdes?

Det vil ikke få nogen betydning, fordi udsættelsen vil være sagligt begrundet i restriktioner for at hindre udbredelsen af Corona smitte og/eller et decideret forsamlingsforbud.

Der er ganske vist tale om en formel mangel, men dirigenten vil på den udsatte generalforsamling konstatere, at der er en saglig grund til, at fristen ikke kunne overholdes (force majeure). Fejlen er derfor ikke væsentlig, og den udsatte generalforsamling vil derfor være lovlig og beslutningsdygtig.

 

Kan glenten ikke bare holde en virtuel generalforsamling?

Nej. Det står ikke i vedtægterne, at generalforsamlingen kan afvikles virtuelt. Derfor må generalforsamlingen ikke afvikles på den måde.

 

Kan Glentens bestyrelse fortsætte selvom nogle af bestyrelsesposterne kunne være besat af andre ved valg på den nu udsatte generalforsamling?

Ja. Den siddende bestyrelse fortsætter, indtil den udsatte generalforsamling har været afholdt. Bestyrelsen vil i denne periode agere mere forsigtigt, og ikke træffe beslutninger, der burde forelægges generalforsamlingen/repræsentantskabet. Uopsættelige beslutninger er undtaget. Det drejer sig f.eks. om beslutninger, der må træffes, for ikke at påføre Glenten tab.

 

Kan bestyrelsen agere ud fra forslag, der kunne forventes at være vedtaget, på den ikke afholdte generalforsamling?

Nej. Bestyrelsen vil f.eks. foreslå vedtægtsændringer på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen kan ikke agere efter ændrede vedtægter, før den udsatte generalforsamling har været afholdt og har godkendt forslaget.

 

Hvordan skal dagsordenen være for den udsatte generalforsamling?

Dagsordenen skal indeholde de punkter, som vedtægterne foreskriver, der skal være, og andre emner, som skal behandles. Der skal således ske godkendelse af årsregnskab, aflægges beretning og foretages valg etc., etc. på helt sædvanlig vis.

 

Hvornår udsendes dagsordenen for den udsatte generalforsamling?

Dagsordenen for den udsatte generalforsamling udsendes med maks. 8 ugers varsel og mindst 4 ugers varsel jvf. vedtægterne.

 

Hvad så med årsregnskab 2020?

Medlemmer af Glenten kan rekvirere årsregnskab 2020, og det vil blive fremlagt til godkendelse på den udsatte generalforsamling på sædvanlig vis.

 

Hvad Så med budget 2021?

Medlemmer af Glenten kan rekvirere budget 2021, og det vil blive behandlet på den udsatte generalforsamling på sædvanlig vis.

 

Har Statsministerens pressemøde den 28/1-2021 betydning for den planlagte generalforsamling den 25/3-2021?

Nej. Coronarestriktionerne blev på pressemødet udsat til og med den 28/2-2021. Derfor afvikles den planlagte generalforsamling den 25/3-2021. Med mindre det ikke er forsvarligt, med mindre det ikke er muligt, eller med mindre det ikke er lovligt at afvikle generalforsamlingen den 25/3-2021.

 

Opdateret d. 27. maj 2021

Opdateret d. 19. april 2021

Opdateret d. 25. februar 2021

Opdateret d. 23. februar 2021

Opdateret d. 29. januar 2021

Oprettet d. 12. januar 2021