Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

Generalforsamling 2021


GENERALFORSAMLING 2021 AFVIKLES DEN 25. MARTS 2021

 

Den planlagte generalforsamling  den 25. februar 2021 udsættes til torsdag, den 25. marts 2021. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Årsagen til udsættelsen er de skærpede coronarestriktioner, som Statsministeren meldte ud på sit pressemøde den 5. januar 2021. De gør det ikke muligt at afvikle den planlagte generalforsamling den 25. februar 2021.

Det kan være, at nu planlagte generalforsamling den 25. marts 2021 også må udsættes, afhængig af coronasituationen før og på det tidspunkt. Så følg med her på hjemmesiden, som løbede opdateres.

 

I forbindelse med udsættelsen af generalforsamlingen, kan der melde sig nogle spørgsmål. Derfor er der samlet en række spørgsmål, sammen med svarene på dem. Det kan du se nedenfor.

Hvis du har spørgsmål om generalforsamlingen, kan det sendes til info@glentenodense.dk, hvorefter det vil blive besvaret. Herefter vil det (anonymt) blive vist i rækken af spørgsmål/svar på glenten.dk.

 

 

 

Hvorfor Udsætter glenten generalforsamlingen den 25. februar 2021? 

Glentens generalforsamling udsættes fordi gældende restriktionerne forbyder forsamlinger på over 5 på afholdelsestidspunktet – den 25. februar 2021.

 

Hvornår afholder glenten så ny generalforsamling?

Det gør Glenten den 25. marts 2021, medmindre der kommer restriktioner, der forbyder forsamlinger på det tidspunkt.

Der tages forbehold for yderligere udsættelse af den nu planlagte generalforsamling den 25. marts 2021, afhængig af coronasituationen og afhængig af de coronarestriktioner, der gælder den 25. marts 2021.

 

Hvilken betydning har det, hvis vedtægternes regel om, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts måned, ikke kan overholdes?

Det vil ikke få nogen betydning, fordi udsættelsen vil være sagligt begrundet i restriktioner for at hindre udbredelsen af Corona smitte og/eller et decideret forsamlingsforbud.

Der er ganske vist tale om en formel mangel, men dirigenten vil på den udsatte generalforsamling konstatere, at der er en saglig grund til, at fristen ikke kunne overholdes (force majeure). Fejlen er derfor ikke væsentlig, og den udsatte generalforsamling vil derfor være lovlig og beslutningsdygtig.

 

Kan glenten ikke bare holde en virtuel generalforsamling?

Nej. Det står ikke i vedtægterne, at generalforsamlingen kan afvikles virtuelt. Derfor må generalforsamlingen ikke afvikles på den måde.

 

Kan Glentens bestyrelse fortsætte selvom nogle af bestyrelsesposterne kunne være besat af andre ved valg på den nu udsatte generalforsamling?

Ja. Den siddende bestyrelse fortsætter, indtil den udsatte generalforsamling har været afholdt. Bestyrelsen vil i denne periode agere mere forsigtigt, og ikke træffe beslutninger, der burde forelægges generalforsamlingen/repræsentantskabet. Uopsættelige beslutninger er undtaget. Det drejer sig f.eks. om beslutninger, der må træffes, for ikke at påføre Glenten tab.

 

Kan bestyrelsen agere ud fra forslag, der kunne forventes at være vedtaget, på den ikke afholdte generalforsamling?

Nej. Bestyrelsen vil f.eks. foreslå vedtægtsændringer på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen kan ikke agere efter ændrede vedtægter, før den udsatte generalforsamling har været afholdt og har godkendt forslaget.

 

Hvordan skal dagsordenen være for den udsatte generalforsamling?

Dagsordenen skal indeholde de punkter, som vedtægterne foreskriver, der skal være, og andre emner, som skal behandles. Der skal således ske godkendelse af årsregnskab, aflægges beretning og foretages valg etc., etc. på helt sædvanlig vis.

 

Hvornår udsendes dagsordenen for den udsatte generalforsamling?

Dagsordenen for den udsatte generalforsamling udsendes med maks. 8 ugers varsel og mindst 4 ugers varsel jvf. vedtægterne.

 

Hvad så med årsregnskab 2020?

Medlemmer af Glenten kan rekvirere årsregnskab 2020, og det vil blive fremlagt til godkendelse på den udsatte generalforsamling på sædvanlig vis.

 

Hvad Så med budget 2021?

Medlemmer af Glenten kan rekvirere budget 2021, og det vil blive behandlet på den udsatte generalforsamling på sædvanlig vis.

 

 

Opdateret d. 12. januar 2021.