OPGRADERING AF ANTENNEANLÆGGET GENOPTAGES! – TILMELD DIG VORES SMS-SERVICE!!


6. januar 2022

OPGRADERING AF ANTENNEANLÆGGET GENOPTAGES! – TILMELD DIG VORES SMS-SERVICE!!


For ikke at genere medlemmerne, satte vi opgraderingen af nettet i bero den 14. december 2021, da myndighederne sendte skolebørnene hjem og opfordrede til hjemmearbejde. Arbejdet genoptages, og det sker den 17. januar 2022, hvor kendte restriktioner – med den viden der er nu – ophører. Studerende, efterskoleelever, m.fl. er også vendt tilbage til deres normale hverdag.


Opgraderingen kommer alle Glentens medlemmer til gode, fordi det betyder, at anlægget kan levere endnu højere bredbåndshastigheder og samtidig sikre et mere stabilt net.

 

Indtil videre har opgraderingen medført, at download-hastighederne er fordoblet og 3-doblet.

 

Det kan ikke undgås, at der vil komme enkelte kortvarige afbrydelser, men vi gør vores bedste for at mindske disse.


Husk at du kan tilmelde dig vores SMS-service, så du informeres om hvornår, opgraderingen sker i dit område. Du kan tilmelde dig SMS-servicen på Mit Glenten lige her