Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

Valg af bestyrelse


Information om valg af bestyrelse på generalforsamlingen 2021

 

Ved Glentens ordinære generalforsamling den 30. september 2021, fremgår af dagsordenen for så vidt angår valg af bestyrelse under pkt. 5c):

 

 

I forhold til de ”traditionelle” valgprocesser på Glentens generalforsamlinger, kompliceres valgprocessen på generalforsamlingen 2021 af, at tidligere formand Søren Skaarup nedlagde sit hverv i august 2020, som følge af fraflytning fra Glentens forsyningsområde.

 

Derfor gives nedenstående information om valgprocessen ved generalforsamlingen den 30. september 2021. Den er grundlaget for pkt. 5c) på dagsordenen for generalforsamling 2021


  • Konstitueret formand Thomas Szücs

Thomas Szücs er valgt bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen den 20. februar 2020.

Thomas Szücs blev konstitueret formand på bestyrelsesmødet den 20. august 2020.

Der skal ske valg til formandsposten på generalforsamlingen 2021 jvf. §11, stk. 4 i Glentens vedtægter. Der skal være valg til formandsposten igen i 2022 jvf. §9, stk. 2 for at komme ind i ”normal gænge” (formand skal vælges i lige år) igen jvf. §9, stk. 2, 2. pkt. i Glentens vedtægter.

 

Thomas Szücs har oplyst, at han kandiderer til formandskabet.

Hvis generalforsamlingen vælger Thomas Szücs som formand, betyder det, at der efterfølgende er 4 bestyrelsesposter, der skal besættes: Thomas Szucs, Andre Schneiders, Flemming Nielsens og Emil Paetaus. Hvis generalforsamlingen ikke vælger Thomas Szücs som formand, betyder det, at der efterfølgende er 3 bestyrelsesposter, der skal besættes: Andre Schneiders, Flemming Nielsens og Emil Paetaus. Thomas Szücs forbliver i dette tilfælde på den bestyrelsespost, som han er valgt til på generalforsamlingen den 20. februar 2020.

 

  • Næstformand Mette Bækgaard

Næstformand Mette Bækgaard er ikke på valg, fordi Mette Bækgaard er valgt bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode på generalforsamlingen den 20. februar 2020. Bestyrelsen har konstitueret sig med Mette Bækgaard som næstformand jvf. §11, stk. 2 i foreningsvedtægterne. Mette Bækgaard er på valg på generalforsamlingen i 2022.

 

  • Kasserer Lars Mott

Kasserer Lars Mott er på valg til generalforsamlingen 2021, fordi Lars Mott er valgt kasserer for en 2-årig periode på generalforsamlingen den 21. februar 2019 jvf. §9, stk. 2, 2. pkt. Kassereren er på valg i ulige år jvf. §9, stk. 2, 2. pkt.

Lars Mott har oplyst, at han modtager genvalg.

 

  • Sekretær André Schneider

Andre Schneider er på valg på generalforsamlingen 2021, fordi André Schneider er valgt bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode på generalforsamlingen den 21. februar 2019.

André Schneider blev konstitueret sekretær på bestyrelsesmødet den 7. marts 2019 og igen den 27. februar 2020.

André Schneider har oplyst, at han modtager genvalg.

 

  • Bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen

Bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen er på valg på generalforsamlingen 2021, fordi Flemming Nielsen er valgt bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode på generalforsamlingen den 21. februar 2019.

Flemming Nielsen har oplyst, at han modtager genvalg.

 

  • Bestyrelsesmedlem Emil Paetau

Bestyrelsesmedlem Emil Paetau er på valg på generalforsamlingen 2021, fordi Emil Paetau er valgt bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode på generalforsamlingen den 21. februar 2019.

Emil Paetau kan ikke modtage genvalg jvf. §9. stk. 1, 1. pkt. pga. fraflytning fra forsyningsområdet.

 

  • Bestyrelsesmedlem Peter Topp Jensen

Bestyrelsesmedlem Peter Topp Jensen er valgt suppleant på generalforsamlingen den 20. februar 2020. Peter Topp Jensen trådte ind i bestyrelsen i august 2020, efter at Søren Skaarup nedlagde sit formandshverv som følge af fraflytning fra Glentens forsyningsområde.

Peter Topp Jensen har oplyst, at han kandiderer til en ledig bestyrelsespost.