Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

Spørgsmål/svar


Spørgsmål om Glentens repræsentantskabsvalg

 

Hvornår og hvor ofte er der valg?

I 2022 afvikles repræsentantskabsvalget i perioden fra 1. oktober til 19. november.

Der er valg til repræsentantskabet hvert 4. år, og valget skal afvikles i lige år.

Det fremgår af Glentens vedtægter §14, stk. 2 og stk. 3.

Du kan se valgkalenderen her.

 

Hvorfor er der valg til repræsentantskabet?

Fordi Glenten er en medlemsbaseret forening. Medlemsdemokratiet er fundamentet for vores virke, og det er ca. 25.000 medlemmers engagement, der sikrer en bred forankring af Glentens ”virksomhed”.

Medlemmerne vælges ind i repræsentantskabet, hvor de varetager en række centrale opgaver.

Repræsentantskabets formål er at rådgive bestyrelsen i spørgsmål, den foreligger. Og repræsentantskabet afholder møde mindst 2 gange årlig. Alle vigtige sager, skal bestyrelsen forlægge repræsentantskabet.

 

Hvor lang tid bliver repræsentanter valgt for?
Repræsentanterne bliver valgt for en fireårig periode. Det vil sige, at du skal til stemmeurnerne igen om fire år.

 

hvor meget tid kræver det at være repræsentant?
Der er som udgangspunkt 2 årlige møder af 3 – 3½ times varighed. Der skal afsættes i niveauet ½-1 times forberedelsestid til hvert møde.

 

hvor mange repræsentanter er der?

Der er 39 repræsentanter i repræsentantskabet.

Der er 32 vakante (ledige) repræsentantskabspladser.

Der er 71 repræsentantskabsområder, som du kan se her

 

hvem kan stille op til repræsentantskabsvalget?
Alle aktive medlemmer af Glenten kan stille op.

 

hvordan stiller jeg op til repræsentantskabsvalget?

Det gør du ved at udfylde formularen her og trykke indsend.

Dit kandidatur til valget skal være meddelt senest d. 31. oktober 2022 kl. 12.00.

Du kan også komme ind på Glentens kontor i åbningstiden, hvor der vil stå en PC til rådighed.

 

hvordan stemmer jeg til valget?

Hvis du er medlem, er stemmeberettiget, og er der kampvalg i det område, du bor i, modtager du op til valget oplysninger om valget. Her kan du læse mere om, hvordan du stemmer. Du kan afgive din stemme på flere måder:

- Du kan stemme via et link, du modtager i en mail i din mail-boks.

- Du kan stemme digitalt på vores hjemmeside med en valgkode, hvis du har modtaget dit valgbrev med

  fysisk post.

- Du kan komme på Glentens kontor i åbningstiden, hvor der står en PC til rådighed.

- Du kan give fuldmagt til en anden person, der kan komme på Glentens kontor i åbningstiden, hvor der

  stilles en PC til rådighed.

Repræsentanter fra Glentens revision, repræsentantskab og bestyrelse overvåger og validerer valget.

 

hvem kan stemme til valget?
Alle medlemmer af Glenten kan stemme, hvis der bliver kampvalg i det område, hvor de bor. Der bliver kampvalg i et område, hvis der er flere kandidater end området er berettiget til (der skal vælges 1 repræsentant for hver påbegyndt 400 medlemmer).

 

hvornår er sidste frist for at stemme?
I de områder, hvor der er kampvalg, starter valget den 5. november 2022 og du skal have afgivet din stemme senest den 19. november 2022 kl. 12.00.

 

hvem kan jeg stemme på?
I valgperioden kan medlemmerne, i de områder hvor der er kampvalg, stemme på de opstillede kandidater i området. Du kan se kandidaterne i kampvalgsområderne her.

 

hvad får jeg ud af at stemme?
Du får indflydelse på Glentens ”kurs” fremadrettet. Glenten er 100% ejet af medlemmerne.

 

hvordan informerer glenten om valget?

Der informeres i medlemsblad, hjemmeside, Facebook, i Fyens Stiftstidende, Ugeavisen Odense, i nyhedsbrev og på Glentens informationskanal, som findes på kanal 25.

I områder, hvor der bliver kampvalg, sker informationen direkte til de stemmeberettigede medlemmer via fysisk brev eller via e-mail.

 

kræver det særlige kvalifikationer at blive repræsentant, og hvad forpligter jeg mig til?

Det er ingen formelle kvalifikationer, udover man skal være aktivt medlem på opstillingstidspunktet.

Bliver du valgt, skal du være opmærksom på, at du er repræsentant for alle Glentens medlemmer og er med til at ”sætte kursen” for Glenten.

 

får repræsentanterne honorar?
Nej. Men ved alle repræsentantskabsmøder får alle mødedeltagerne en eller anden form for erkendtlighed for den tid, man bruger. Og ved hvert repræsentantskabsmøde er der fælles spisning.

 

hvordan fnder jeg ud af, hvilket område jeg bor i?
Det gør du ved at se i områdeliste her.