MIT GLENTEN 

Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

Politik for fagmesser mv.


Messedeltagelse m.v.

På generalforsamlingen 2013 blev det lovet, at bestyrelsens deltagelse i messer/arrangementer skal offentliggøres.

 

Denne offentliggørelse, kan ses her. På bestyrelsesmødet den 7. marts 2013 blev det besluttet, at der tillige skal ske offentliggørelse af personalets deltagelse i messer/arrangementer, hvorfor denne også fremgår.

 

Bestyrelsens og personalets deltagelse i messer/arrangementer vil fremover blive offentliggjort i bestyrelsesreferaterne, som kan ses her.

 


 

 

Politik for bestyrelsesmedlemmers og ansattes deltagelse i fagmesser/arrangementer

Glentens bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 17. april 2013 vedtaget denne politik for bestyrelsens og ansattes deltagelse i fagmesser/arrangementer:

 

Politik for bestyrelsesmedlemmers deltagelse i fagmesser/arrangementer
Bestyrelsesmedlemmer skal holde sig ajour med den teknologiske udvikling, og deltager derfor i relevante fagmesser og faglige arrangementer. Sådanne fagmesser/faglige arrangementer tilrettelægges, afvikles og betales ofte af virksomheder i branchen, og de kombineres ofte med et eller flere sociale islæt.

I disse tilfælde skal af indholdet af det samlede arrangement i forhold til faglighed, værdi og sammenhæng i øvrigt, vurderes.

 

Hvis der er tale om et arrangement med et helt eller overvejende fagligt indhold, kan bestyrelsesmedlemmet deltage, selvom udgifterne hertil afholdes af en virksomhed. Ligeledes vil det være i orden at rejse og forplejning i denne sammenhæng, betales af virksomheden, når det indgår som en naturlig del af arrangementet.

 

Hvis en virksomhed ikke betaler for arrangementet, og eventuel rejse/forplejning i den forbindelse, betaler Glenten i henhold til SKATs regler og takster.

Bestyrelsesmedlemmer skal skabe og holde kontakt med andre antenneforeninger for på den måde til stadighed at holde sig ajour med politiske og faglige antennerelevante forhold, der gavner Glenten. Sådanne kontakter skabes og vedligeholdes ved deltagelse i relevante arrangementer. Sådanne arrangementer tilrettelægges, afvikles og betales ofte af virksomheder i fra branchen.

 

Hvis der er tale om et arrangement, hvor også andre antenneforeninger deltager, således, at kontakter kan skabes og vedligeholdes, kan bestyrelsesmedlemmet deltage. Det gælder også selvom, arrangementets udgifter afholdes af en virksomhed. Ligeledes vil det være i orden at rejse og forplejning i denne sammenhæng, betales af virksomheden, når det indgår som en naturlig del af arrangementet.

 

Hvis en virksomhed ikke betaler for arrangementet, og eventuel rejse/forplejning i den forbindelse, betaler Glenten for bestyrelsesmedlemmets deltagelse i henhold til SKATs regler og takster. Bestyrelsesmedlemmer skal overholde SKATs regler på området.

Bestyrelsesmedlemmer deltager ikke i fagmesser uden overvejende fagligt indhold og deltager ikke i arrangementer, hvor der ikke er mulighed for at skabe eller vedligeholde kontakt med andre antenneforeninger.

 

Bestyrelsesmedlemmer må ikke lade sig beslutningsmæssig påvirke af virksomheder, der helt eller delvist har betalt for deltagelse i fagmesser/arrangementer.

 

Politik for ansattes deltagelse i fagmesser/arrangementer
Relevante ansatte skal holde sig ajour med den teknologiske udvikling, og deltager derfor i relevante fagmesser og faglige arrangementer efter aftale med Glentens ledelse. Sådanne fagmesser/faglige arrangementer tilrettelægges, afvikles og betales ofte af virksomheder i branchen, og de kombineres ofte med et eller flere sociale islæt.

 

I disse tilfælde skal ledelsen vurdere indholdet af det samlede arrangement i forhold til faglighed, værdi og sammenhæng i øvrigt, og på den baggrund vurdere, om den ansatte kan deltage eller ej.

 

Hvis deltagelse kan ske, og hvis en virksomhed ikke betaler for arrangementet, og eventuel rejse/forplejning i den forbindelse, betaler Glenten for den ansatte i henhold til SKATs regler og takster.

 

Ansatte deltager ikke i fagmesser uden overvejende fagligt indhold og deltager ikke i arrangementer, med udelukkende socialt indhold.
Ansatte må ikke lade det daglige arbejde påvirke af virksomheder, der helt eller delvist har betalt for deltagelse i fagmesser/arrangementer.