MIT GLENTEN 

Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

Spørgsmål & Svar


Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål

 

Klik på spørgsmålene for at se svarene.

 

Administration

bero / opsigelse af abonnement 

Ønsker du at opsige/sætte antennen i bero, skal dette ske skriftligt til Glenten.

Opsigelse kan enten ske via e-mail: info@glenten.dk, pr. brev, ved personlig henvendelse på vores kontor, eller via selvbetjeningen på Mit Glenten, hvor du skal gå under "Mine oplysninger" og klikke på "Sæt medlemskab i bero". 

 

Det koster ikke noget at sætte antennetilslutningen i bero. Når du sætter et abonnement i bero, omfatter det samtlige af dine produkter hos Glenten.

 

Ønsker du at opsige dit tv og fortsætte med internet (Internet Only), kræver det et pakkeskift, som koster kr. 300,- som vil blive opkrævet på din næste faktura. 

 

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 måned.

 

At sætte antennetilslutningen i bero/opsigelse betyder, at der lukkes for signalforsyningen til boligen. Når antennetilslutningen bliver sat i bero, kan man ikke modtage tv, radio, IP-telefoni eller Internet, og man kan have sin tilslutning i bero lige så længe, som man ønsker.

 

Det er kun ejeren / lejeren af boligen, der kan sætte antennetilslutningen i bero. Kontakt venligst administrationen, hvis du er i tvivl.

Er antennebidrag inkl. i din husleje, er det kun din udlejer, der kan bestille antennen i bero.

 

Genåbning af signal koster kr. 395,- Det tager 2-5 arbejdsdage, fra Glenten har modtaget genåbningsgebyret, til tv-signalet er genåbnet i den valgte tv-pakke. 

 

OBS! Ved opsigelse af internet skal modem + strømforsyning leveres tilbage til Glenten rettidigt. Hvis modem + strømforsyning ikke tilbageleveres, opkræves et gebyr på kr. 1000,-.

 

Pakkeskifte

Du kan skifte tv-pakke via MIT GLENTEN

 

Ønsker du pakkeskift OP til en større pakke, sker det inden for 14 dage.
Ønsker du pakkeskift NED til en mindre pakke, skal vi have besked inden den 10. i en måned, for at pakkeskiftet kan træde i kraft omkring den 1. i den efterfølgende måned, ellers bliver det først måneden efter igen.


Et pakkeskift koster kr. 300,- og opkræves på førstkommende kvartalsfaktura.

 

glenten vælg selv

Sådan installerer du kort og modul til Glenten Vælg Selv

Har du brug for hjælp til at få dine kanaler frem på Glenten Vælg Selv? 

 

 

Hent guide i PDF

 

Du kan bestille Glenten Vælg Selv via MIT GLENTEN, eller ved personligt fremmøde på Glentens adresse. Få overblik over Glenten Vælg Selv her

  

Restancelukning

Signalet restancelukkes, hvis du ikke betaler din regning rettidig

 

Du kan gøre 1 af 2 ting:

 

 • Betale restancen og genåbningsgebyret på kr. 395,- hvorefter antennetilslutningen vil blive genåbnet, når det kan ses, at det samlede beløb er blevet betalt. Det tager 2-5 arbejdsdage fra Glenten har modtaget genåbningsgebyret, og til tv-signalet er genåbnet. Genåbning af Internet kan ske med det samme, Glenten har modtaget genåbningsgebyret. Ved Internet Only gælder samme vilkår som ved genåbning af tv-signal.

  Har du spørgsmål vedr. restancelukning, kontakt Glenten her

 

eller

 

 • Lade antennetilslutningen forblive lukket. Du hæfter stadig for betalingen af det kvartal, som fakturaen vedrører, fordi Glenten har betalt programafgifter til sine leverandører for det pågældende kvartal. Derfor får du ikke refusion fra den dato, hvor der er blevet restancelukket, og resten af kvartalet. Eksempel: Der restancelukkes for antennetilslutningen 6. november, og kvartalsregningen betales efterfølgende. Der ydes ikke refusion fra den 6. november og til genåbningen faktisk sker. Den samme gælder internet.

 

Indbetales det skyldige beløb ikke inden for fristen, overdrages sagen til inkasso uden yderligere varsel.

 

 

Vigtigt kun at tilmelde sig én betalingsform

Hos Glenten kan du, som medlem, tilmelde dig forskellige automatiske betalingsmetoder, så du undgår faktureringsgebyr på kr. 50,- ved udsendelse af regning pr. post.

 

Du kan vælge ÉN af følgende betalingsmuligheder:

 • Fakturering pr. e-mail (ingen gebyr) – vi sender regning til dig pr. mail - du sørger selv for at betale rettidigt

 • Automatisk kortbetaling (ingen gebyr) – du opretter automatisk kortbetaling med dit Dankort på Glentens selvbetjening - dermed trækkes beløbet automatisk

 • PBS aftale (gebyr på kr. 7,-) – du opretter selv PBS aftale i din bank eller på ”Tilmeld PBS” på www.glenten.dk - dermed trækkes beløbet automatisk

 

Vi oplever, at nogle medlemmer tilmelder sig flere betalingsmetoder, hvilket skaber forvirring for de pågældende medlemmer. Det er altid den seneste betalingsmetode, som du har tilmeldt dig, der er gældende.

Det er derfor vigtigt, at du går ind på MIT GLENTEN og tilmelder dig den betalingsform, du foretrækker og afmelder de andre, du eventuelt er tilmeldt.

 

Ønsker du at ændre betalingsmetode til næste opkrævning, skal ændringen foretages senest en måned før næste fakturering. Ellers vil det først være gældende fra det efterfølgende kvartal.

 

 

Hvorfor står der "faktura gebyr" på min faktura?

Det gør der, fordi dine betalinger ikke er tilmeldt enten PBS, automatisk kortbetaling eller fakturering pr. e-mail. Det koster kr. 50,- i fakturagebyr, hvis du IKKE er det.

 

Første faktura du modtager fra Glenten, er uden gebyr. Tilmelder du dig herefter ikke til en anden betalingsform, vil du fremover få tillagt et gebyr på kr. 50,- på din faktura.

 

Se punktet ovenfor "Vigtigt kun at tilmelde sig én betalingsform", for at se hvilke muligheder du har for fakturering hos Glenten.

 

oprettelse på tv og internet

Tv oprettelse: kr. 395,- 

Internet oprettelse: kr. 795,-

Tv og Internet oprettelse: kr. 795,- 

 

Nytilslutning

HVAD ER EN NYTILSLUTNING?

Når den pågældende adresse ikke har været tilsluttet til Glenten for nyligt, skal der betales for en nytilslutning. Glenten sender i sådanne tilfælde en tekniker ud, der etablerer de nødvendige stik/kabler i din husstand. Bor du i parcelhus, skal du selv grave stikledningen ned på matriklen.

 

HVAD KOSTER EN NYTILSLUTNING?

Prisen for at få oprettet en nytilslutning kan variere. Det kommer også an på hvilken aftale, der er indgået med din antenneforening og/eller udlejer.

 

For nedenstående antenneforeninger (som Glenten forsyner), kan en nytilslutning enten koste kr. 0,-,  kr. 395,- kr. 595,- eller kr. 1.995,-, afhængig af hvad der er aftalt med din udlejer, hvor meget af udgiften vedkommende har påtaget sig og øvrige omstændigheder ift. indførsel af stikledning til din bolig.

Ejerskab af stikledning er Glentens

 • Glenten
 • Tarup
 • Kolibri
 • Nedergården
 • Kildemosen
 • Gyldenhøjens/Gyldenhusvej
 • Gyldenmarken
 • Kochsgade (OAB)
 • Isgårdsvænget
 • Skibhusvej 266-284
 • Munkebjergpark
 • Skærbæk
 • Bellinge AL
 • A70

 

For nedenstående antenneforeninger er det gældende, at en nytilslutning koster kr. 1.995,-

Ejerskab af stikledning er medlemmets.

 

 • Østparkens AL
 • Søparken
 • Lunde
 • Julagergård
 • Tommerup Station AF

 

OBS! Når nytilslutningen er betalt, skal der betales for oprettelse af produkter til gældende dagspriser.

Er du i tvivl, om du skal betale for en nytilslutning, og hvad prisen i så fald er, er du altid velkommen til at kontakte Glentens administration her.

 

Fakturering og opkrævning

Glenten opkræver altid kvartalsvis

Enten opkræves man direkte af Glenten eller via sin udlejer. Nogen betaler pakke 1 over huslejen og differencen til en anden pakke til Glenten. Læs mere om de forskellige betalingsformer ovenfor.

 

Bliver fakturaen ikke betalt, vil man modtage en påmindelse med et gebyr på kr. 95,- og et varsel om at kabeltilslutningen bliver lukket uden yderligere varsel, hvis der ikke betales inden fristen.

 

Gå til  MIT GLENTEN og tilmeld automatisk kortbetaling eller e-mail fakturering.

 

Ønsker du at ændre betalingsmetode til næste opkrævning, skal ændringen foretages senest en måned før næste fakturering. Ellers vil det først være gældende fra det efterfølgende kvartal.

 

EAN FAKTURERING OG OPKRÆVNING

Glenten opkræver gerne via EAN faktura. Der opkræves gebyr på kr. 4,30 inkl. moms for EAN opkrævning. Det er det beløb, Glentens opkræves af virksomhederne bag EAN-faktureringerne.

Ønsker du EAN fakturering bedes du sende en e-mail til info@glentenodense.dk, så vi kan hjælpe dig med at blive EAN-faktureret.

 

Bliver fakturaen ikke betalt, vil man modtage en påmindelse med et gebyr på kr. 95,- og et varsel om at kabeltilslutningen bliver lukket uden yderligere varsel, hvis der ikke betales inden fristen.

 

Ønsker du at ændre betalingsmetode til næste opkrævning, skal ændringen foretages senest en måned før næste fakturering. Ellers vil det først være gældende fra det efterfølgende kvartal.

 

Kan jeg få henstand med betaling af kontingent?

Nej, man kan ikke få henstand med betaling af kontingent. Det er Glentens faste vedtagne politik på det område.

 

Kan jeg flytte mit medlemskab fra et sted til et andet 

Ja! Hvis du flytter fra din nuværende bolig til en anden bolig indenfor Glentens område, koster en flytning af abonnement kr. 395,- hvis der allerede er stikledning/kabel ind fra Glenten på adressen.

 

Send en mail til info@glenten.dk, hvor du oplyser nuværende + nye adresse, samt cirka dato for flytning.

 

Det er ikke muligt at overdrage sit abonnement til andre, da signal er personlig ejet iht. Dansk Antiterror Lovgivning.

  

Aflevering af modem og strømforsyning

Når du har opsagt dit internetabonnement:
Glentens internetmodem og strømforsyning bedes afleveret på vores kontor eller i vores postkasse ved hoveddøren på Vagtelvej 1, 5000 Odense C, senest d. 8. i den kommende måned. Husk at vedlægge information om navn, adresse og medlemsnummer, når du afleverer modem og strømforsyning. Såfremt vi ikke får udstyret retur i brugbar stand, opkræves kr. 1.000,00 i gebyr.

 

Modem og strømforsyning må IKKE stilles ved siden af postkasserne - er postkasserne fyldte, må man prøve igen en anden dag.

 

 

Teknik / Support

Problemer med dit internet?

Vi har et godt og stabilt internet, men skulle du få problemer, så start med denne checkliste:

 

Checkliste, hvis din internetforbindelse ikke virker

 • Har du tv-signal, og er det godt nok? Hvis tv-signalet er OK, skal dit internet også virke. Hvis tv-signalet ikke er OK, så tjek om alle kabler er tilsluttet korrekt (at de f.eks. ikke er vippet ud, mens man kom forbi med støvsugeren).
 • Sluk for modem (tag strømmen helt fra), vent ca. 10 sek., tænd igen og se om dit modem starter selv igen.
 • Sluk helt for din pc og genstart den. Tjek forbindelserne. Er kablerne skruet rigtig fast på modem?
 • Tjek om kablet der går hen til dit modem er blevet bøjet/knækket for meget. Det kan have indflydelse på ydeevnen for internettet.
 • Er din pc 100% fri for virus og spyware? Gratisprogrammet Avast kan give problemer.
 • Har du installeret alle Windows-opdateringer på pc’en?
 • Hvis du normalt bruger wifi, så prøve at koble din pc direkte til modem med kabel.
 • Dit modem kan være defekt. Ved lynnedslag i nærheden kan modem – ligesom alt andet elektronisk udstyr – være ødelagt. Det er som regel ethernetporten, der bliver ødelagt.

 

 

Registrering af nyt modem

Hent guide

 

kan du ikke finde dit trådløse netværk?

Kontrollér om der er lys i lamperne 2,4G og 5G på modemmet. Er der ikke lys, er det trådløse netværk deaktiveret og kan aktiveres ved at trykke én gang på knappen bagpå hvor der står WI-FI on/off

 

       

 

Kanalsøgning

Glenten kan ikke, og har ikke mulighed for at yde telefonisk hjælp/support til kanalsøgning. 

Du kan få hjælp til kanalsøgning her:

 

Se Vejledning

 

SKIFT SSID (NETVÆRKSNAVN) OG NETVÆRKSNØGLE?

LOG IND PÅ GLENTEN SELVBETJENING

http://selvbetjening.glenten.dk 

 

 

 

Udfyld felterne. 
SSID 
skal være minimum 2 karakter, WI-FI kode skal være minimum 8 karakter. 

 

 

Brug for hjælp til opsætning af router?

Netværksnavn:
SSID er (Dit trådløse netværksnavn) er lig med de sidste 6 cifre i dit modems CM MAC adresse.

 

WI-FI kode: 
Koden til dit trådløse netværk er modemets serienummer (SN nummer, 9 cifre)

 

Hvor finder jeg disse informationer?
Informationerne finder du på mærkaten på selve modemet, samt kassen modemet leveres i.


1. Åben Trådløse Netværksforbindelser på din PC

2. Vælg dit netværk (lig med de sidste 6 cifre i dit modems MAC) efterfulgt af 2.4 el. 5 GHz. 

3. Opret forbindelse.

4. Indtast din kode (lig med serienummeret på dit modem, 9 cifre)

 

glemt kode til selvbetjeningsportalen?

Sådan gør du, hvis du har glemt din adgangskode til Glentens selvbetjeningsportal

 

Tryk på Glemt Kode

 

Udfyld felterne og få koden tilsendt på SMS. Hvis du ikke modtager papirfaktura, kan du finde fakturaen i din netbank. 

Hvis du IKKE har faktura, kan du også rekvirere kodebrev, ved at sende mail til info@glenten.dk

 

e-mail

Glenten tilbyder ikke en e-mail tjeneste.

Glenten anbefaler en af de mange gratis mailtjenester, såsom Google Gmail, Microsoft Mail, Yahoo eller lignende.

 

Support på mobil og fastnet (ip-telefoni)

FOR SUPPORT PÅ DIT GLENTEN MOBIL ABONNEMENT

Kontakt vores samarbejdspartner Mobil Value på:

Tlf: 79 30 11 94

E-mail: support@glentenmobil.dk

 

 

FOR SUPPORT PÅ IP-TELEFONI

Kontakt vores samarbejdspartner evercall på:

Tlf: 44 40 40 40

E-mail: service@evercall.dk

 

Krav til Glenten TV

Streamingoplevelsen kan variere voldsomt på mobile hotspots og delte trådløse forbindelser på f.eks. Hoteller, Caféer og Lufthavne.


Streaming er ved at blive den mest brugte tjeneste på internettet, og det stiller en række krav til både hastigheden og stabiliteten af den forbindelse, man benytter.

Specielt på offentlige steder hvor en internetforbindelse kan være en delt ressource, kan forbindelsen opleves voldsomt varierende, fordi der er mange, der deles om den samme forbindelse, så jo flere enheder der streamer samtidig, desto større er chancen for, at forbindelsen løber tør for kapacitet, og man vil opleve langsom eller slet ingen forbindelse.


Glentens web-tv løsning skifter automatisk til en reduceret kvalitet afhængig af den internetforbindelse, man er tilsluttet.

 

NB! Glenten TV er begrænset til EU og kan derfor ikke streames uden for EU landene. Dette vil medføre fejl.


Så hvor meget hastighed kræver Glenten TV?

Herunder kan man se, hvordan de forskellige kvaliteter er fordelt i hastighed.

 

1. laveste kvalitet = 200kbps (ca. 0.2Mbps)

2. 400kbps

3. 1200kbps

4. 2500kbps

5. Højeste kvalitet = 4500kbps (ca. 5Mbps).

 

Man kan derfor ikke altid forvente, at det er muligt at streame i god kvalitet, uanset hvor man er.

 

Hvad kan man gøre for at forbedre det?

Et andet værelse på hotellet som ligger tættere på Access punktet, kan gøre en forbedring eller en placering tættere på mobilmasten.


Man kan foretage en hastighedsmåling på internettet, som kan give et øjebliksbillede af, hvor hurtig forbindelsen er, som man er tilkoblet. F.eks. her: http://speedtest.net