Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

Dagsorden


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Medlemmer af Glenten indkaldes herved til ordinær generalforsamling:

 

Torsdag, den 30. september 2021, kl. 19.00

Odin Havnepark - Konferencesal NEPTUN

Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C.

 

Der foreligger følgende dagsorden i overensstemmelse med § 8, stk. 5 i gældende vedtægter:

Valg af dirigent og referent.

1. Bestyrelsens beretning.

2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

3. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

    3a. Bestyrelsen fremlægger forslag til programflade 2021-2022.

    3b. Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer.

4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent.

5. Valg

    5a. Valg af formand. Konstitueret formand Thomas Szücs modtager valg.

    5b. Valg af kasserer. Kasserer Lars Mott er på valg og modtager genvalg.

    5c. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer André Schneider og Flemming Nielsen er på valg, og begge modtager genvalg. 

          Bestyrelsesmedlem Emil Paetau er på valg, og kan ikke modtage genvalg. Bestyrelsesmedlem Peter Topp Jensen modtager valg til en bestyrelsespost.

          Såfremt Thomas Szücs vælges til formand under punkt 5a, vil hans nuværende plads som menigt bestyrelsesmedlem skulle besættes,

          hvorfor der under dette punkt 5c i så fald vil være 4 bestyrelsesposter på valg. 3 for en periode på 2 år og 1 for en periode på 1 år.

    5d. Bestyrelsessuppleanter: Der skal vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

    5e. Intern revisor Peter Pætau er på valg og modtager genvalg.

          Bestyrelsen foreslår PricewaterhouseCoopers som eksterne revisorer.

    5f. Revisorsuppleanter: Karl-Erik Christiansen er på valg og modtager genvalg. Der skal vælges yderligere 1 revisorsuppleant.

6. Eventuelt.

 

 

Husk at tage seneste kvittering for betaling af kontingent til Glenten med, så du kan registreres som stemmeberettiget medlem på generalforsamlingen

 

Henstilling om tilmelding til generalforsamlingen

For at minimere ressourcespild til fx trykning og pakning af generalforsamlingsmateriale og til lokaleleje m.m., og for at minimere omkostningerne, appelleres der til at man foretager tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding kan foretages på www.glenten.dkinfo@glentenodense.dk eller på tlf.: 66 14 41 77 senest den 24. september 2021. Du vil modtage en bekræftelse på din tilmelding til generalforsamlingen med information om parkering og offentlige transportmuligheder.

 

Let bespisning er inkluderet, når man tilmelder sig generalforsamlingen

 

Indkaldelse via e-mail

Medlemmer af Glenten, der har tilmeldt sig Glentens elektroniske nyhedsbrev, modtager en skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen via e-mail. Medlemmer af Glenten kan tilmelde sig Glentens elektroniske nyhedsbrev på www.glenten.dk