Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

Valg


REPRÆSENTANTSKABSVALGET 2022 

REPRÆSENTANTSKABET, SKAL AFSPEJLE GLENTENS MEDLEMSSKARE. 

Muligheden for at kandidere til Glentens repræsentantskabsvalg 2022, sluttede den 31/10-2022, kl. 12.00. Der er derfor ikke længere muligt at kandidere til repræsentantskabsvalget.

 

Hvad laver en repræsentant?

En repræsentant har en række opgaver, der primært løftes på de to halvårlige repræsentantskabsmøder. Som repræsentant kan du forvente ca. en times forberedelsestid pr. møde, og møderne foregår om aftenen med spisning forud for mødet. På møderne er der ofte nyttige/informative foredrag om relevante emner for repræsentantskabet.

Repræsentantskabet rådgiver Glentens bestyrelse i vigtige spørgsmål. Bestyrelsen skal forelægge alle vigtige sager for repræsentantskabet.

 

Meningen med repræsentantskabsmøderne er, at der skal diskuteres, spredes erfaringer og viden om, hvad der sker i de enkelte repræsentantskabsområder. Bl.a. på den måde kan der tages forsvarlig hånd om Glentens udvikling i den stigende konkurrence fra kommercielle internet- og tv-udbydere.

Det fremgår bl.a. af Glentens strategi: ”Glenten er afhængig af en aktiv indsats fra repræsentantskabet, bestyrelsen og de ansatte for at opnå strategimålene.”

 

Som repræsentant forventes du at være ambassadør for Glenten og for Glentens aktiviteter. Du er naturligvis også i dialog med medlemmerne i dit område og besvarer henvendelser, du får fra medlemmerne, eller henviser dem til Glentens kontor.

 

Glentens nuværende Repræsentantskab består af 39 medlemmer. De er valgt i 2018, alt efter hvilket område de bor i.

 

 

Nedenfor kan du finde mere information for repræsentantskabsvalget 2022  

 

VALGKALENDER

OMRÅDELISTE

KANDIDATUR


FULDMAGT

KANDIDATERNE

 

SPØRGSMÅL/SVAR

VALGPROTOKOL

 

RESULTAT